Historie

chalupa DRAHUŠE je v naší rodině od roku 1947. Zakoupil ji tehdy praděd Herout za 1472 Kčs.

V roce 1961 se Josefa DRAHUŠE Heroutová, má babička,  vdala a společně s dědou Veverkou dali chalupě podobu ŠMOULÍ.

V roce 2009 se chalupa předala v rodině dál a její správou jsem byl pověřen já, Petr.

V roce 2020 dal chalupě DRAHUŠI Petr dnešní podobu.
rekonstrukce

První rekonstrukce byla započata již v roce 2010.

Rozsáhlým a velkým zásahem prošla DRAHUŠE v roce 2020.